Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sinčchondži - aneb kde sen o věčném životě zůstává snem

Vítejte na nových stránkách věnovaných kontroverzní korejské náboženské organizaci Sinčchondži (Shincheonji, 신천지​), která již několik let aktivně působí v Čechách.

Organizaci založil v Koreji před 35 lety jistý Lee Man-hee (*1931), který ve svém životě vystřídal vícero sekt, ze kterých čerpal inspiraci pro vytvoření svého životního příběhu, dle kterého je tzv. "zaslíbeným pastorem", "poslem božím", "druhým příchodem Ježíše" a zároveň i předsedou Sinčchondži. Korejci se zdají být obecně národem, který ve 20. století během válečných konfliktů hodně trpěl. Jižní Korea je odříznutá od zbytku světa a to jak geograficky, tak i svým vlastním písmem/jazykem, které sdílí pouze se svým severním sousedem. Korejci sami trpí dost často pocitem méněcennosti a hledají ve svém životě vůdce. Tolik k úvodu, který může napovědět proč se chovají, tak jak se chovají.

Sinčchondži často láká nové lidi tím, že se snaží navázat přátelský kontakt, nejdříve jeden (až dva) na jednoho a poté postupně malými krůčky člověka seznamují s vícero členy, kteří již organizaci propadli. Skrze různorodé aktivity, a do jisté míry smyšlené informace a příběhy, postupně nenásilným skupinovým tlakem člověka přivedou až k biblickým studiím, kam člověk následně dochází zhruba půl roku a postupně je mu vyplněn volný čas tak, aby preferoval kontakt se členy organizace a neměl čas na své přátele a rodinu "venku". V Sinčchondži přece vše dělá pro boha, zatímco ti venku se jen baví na večírcích, hrají si a mrhají časem.

Pokud člověk takto určitou dobu v organizaci setrvá, vytvoří si pouto ke členům, které se těžko přetrhává. Obecně jsou členové Sinčchondži lidé, kteří se pouze soustředí na přivádění nových členů a na utvrzování víry svých bratrů/sester a také těch, kteří jsou ve studentské fázi, protože přivedení nových osob do organizace, což mají biblicky definováno mj. jako sklízení ovoce, jim přináší nehmatatelná boží požehnání, po kterých každý pravý věřící prahne. Celý proces shrnují jako Sklizeň (kdy člověka přivedou ke studiu), Označení pečetí (což značí úspěšné dokončení biblického kurzu a plné porozumění učení vůdce) a následné přiřazení k jednomu z dvanácti kmenů, na které se organizace dělí (v Praze je to kmen zvaný "Šimon", pro který je charakteristická žlutá barva, každý kmen má odlišnou). Pozadí činnosti organizace je pro běžného Čecha velmi absurdní, ale člověku, který ji propadne, zbaví se rodiny a přátel, opustí všechny záliby, pak přijde život velmi jednoduchý. Nemá obecně moc trápení, praktikuje pouze to, co je řečeno v Bibli (kterou se dennodenně s ostatními učí), případně co přikáže Lee Man-hee a všechen jeho volný čas je vyplněn záslužnými činnostmi, které bůh zajisté ocení a vše je navíc prováděno pod záminkou obnovení světla a světového míru a schováno pod hlavičkou neziskové organizace HWPL.

Členové věří, že vše, co dělají, je dle bible a že duchovní "království nebeské" brzy přijde z nebe na zem, na jeho obraz vytvořený ve fyzickém světě, tedy na Sinčchondži, a všichni členové, kteří přišli včas a po celou dobu svého působení dobře sloužili, budou takzvaným "královstvím a kněžími", což představuje 144 000 vyvolených, kteří se budou účastnit svatby s božími mučedníky. Jinými slovy každý člen bude nevěstou pro svého manžela, ducha mučedníka, těch bude celkem také 144 000, aby na každého vyšlo. Lee Man-hee má být údajně nevěstou pro samotného Ježíše. Pokud se Vám to zdá jako snůška nesmyslů, tak vězte, že vůdce to má podložené biblickými verši a kdokoli by odporoval bude ostatními členy označen jako nevěřící, tzn. ten, který půjde do pekla. Na druhou stranu ten, který uvěří, bude spasen a časem bude žít věčně s ostatními v božím království ve svatyni v Jižní Koreji, na jejíž stavbu všichni dobrovolně přispívají nemalé finanční částky a je to také jeden z důvodů, proč se nekorejští členové aktivně učí korejsky a kdykoli zpívají chvály, tak převážně v korejštině.

Nebudu lhát, když řeknu, že zjištění, že výše uvedenému dokážou lidé ve světě propadnout, ve mně vyvolalo ztrátu naděje v lidstvo jako takové. Bohužel víme co dokážou například takoví islamisté, toto se může zdát jako o dost mírnější, ale nesmíme dopad aktivit Sinčchondži zlehčovat. Nejen v Jižní Koreji řada rodičů bojuje a snaží se získat své "ztracené" děti zpět, bohužel to není vůbec jednoduché.

Problém je ten, že členové jsou od výše postavených "nadřízených" strašeni tím, že nemohou organizaci opustit, protože by již nebyli přijati zpět. Zároveň jsou strašeni, že se je jejich rodiče/blízcí/kamarádi budou snažit z organizace dostat ven a že skrze ně pracuje satan. Ostatně dle učení Sinčchondži satan pracuje skrze každého, kdo není jejich členem. Svět je celý černobílý.

Ovšem je nutno podotknout, že obecně jsou členové mezi sebou velmi milí a láskyplní a demotivují se od činností, které nemají vliv na růst organizace. Mají uvnitř uměle navozený pocit věčného bezpečí, který jim vně může chybět.

Tolik úvodem, jakékoli nápady ke zlepšení, otázky, připomínky, náměty, nebo nejlépe samotný obsah, kterým můžeme tento web dále obohatit, mi prosím piště na <mon.votavova@gmail.com>. Cílem je vytvořit místo, kde ti, kdo hledají, najdou.

Níže je soupis základních informací:

Informace Poznámka

Organizace byla založena nejvyšším vůdcem v roce 1984.

 
Nejvyšší vůdce bude žít věčně. A s ním i všichni, kteří ho následují.
Členové organizace věří, že jsou dětmi božími a že pomáhají obnovit království nebeské na zemi.  
V současné době má organizace kolem 200 tisíc členů, většina jsou jihokorejci. Pro srovnání, Jižní Korea má aktuálně přes 51 milionů obyvatel.
Organizace představuje Noemovu archu naší doby, kdokoli na ni nenastoupí, toho čeká krutý trest a věčné peklo.  
Organizace hojně používá znamení dvou prstů jako symbol míru a vítězství, takzvané véčko tvořené palcem a ukazovákem.  
Členové musí prokazovat absolutní poslušnost rozkazům. organizaci je zavedena hierarchie, v případě poslušnosti a plnění povinností nabízí možnost pomalého růstu, v případě opačném hrozí rychlý pád.
Pro členy je opuštění organizace nemyslitelné, protože jsou přesvědčeni, že by duchovně zemřeli. Vedle strachu je snaha vzbudit ve členech pocit vděčnosti, že mohou být součástí organizace.
Po opuštění organizace není možné opětovné přijetí.  
Úhlavními nepřáteli organizace jsou Korejská křesťanská rada (CCK) a Křesťanská vysílací stanice (CBS). Korejská křesťanská rada veřejně označila organizaci jako kult.
V září každého roku organizace pořádá v Koreji tzv. mírový festival, konající se zpravidla na pronajatém stadionu. V tu samou dobu jsou zároveň narozeniny nejvyššího vůdce.

Druhý příchod Ježíše, uvedený v Bibli, neprobíhá fyzicky, ale spirituálně.

Nejvyšší vůdce je tělem skrze které Bůh s Ježíšem pracují.
Nejvyšší vůdce měl vedle manželky dlouhodobě i partnerku Kim Nam-hee, se kterou vystupoval na veřejnosti a prorokoval zářivou společnou budoucnost. Partnerka ovšem nejvyššího vůdce zradila a nyní stojí oba proti sobě.
Organizace si zakládá na tom, že dokáže Bibli vykládat lépe, než ostatní církve a snaží se přesvědčit o své nadřazenosti.  
Členové obětovávají organizaci většinu svého volného času.  Věří, že až vyléčí celý svět, tak jim to bude vynahrazeno.
Vše mimo organizaci je popisováno černě a celý svět je ovládán Satanem. Pouze v organizaci se členové mohou očistit a přetvořit k obrazu božímu.  
Ve členech organizace je postupně vybudován dojem, že kontakt s rodinou i přáteli je možné riziko, protože nejsou dostatečně čistí. Úkolem je všechny přivést do organizace.
Během prvního příchodu nazývali Ježíše Satanem. Kdokoli nepřijímá nejvyššího vůdce jako spasitele, opakuje ukřižování Ježíše v naší době.

Členové se často snaží vloudit do přízně ostatních křesťanů, postupně je odradit od poslechu jejich pastora a přimět ke studiu výkladu nejvyššího vůdce.

K seznamování používají například náhodné oslovování kolemjdoucích na ulici, sociální sítě a pozvánky na biblické semináře.
Organizace často cílí na studenty, které čeká náročné zakončení studia a přechod ze školy do zaměstnání. Tito lidé snáze propadnou, protože na ně organizace zprvu neklade velké nároky a nabízí přátelské prostředí s plynulou socializací.
Uvnitř organizace je značná snaha navodit rodinnou atmosféru. Následně je členům vsugerováno, že spirituální rodina je cennější než ta, kterou mají vně, ve světě.
Souhlas s výkladem slova se dává najevo jednotným hlasitým pokřikem "Amen".  
Organizace přijímá striktně jen členy, kteří nemají žádné fyzické, ani mentální problémy a netrpí žádnou chorobou. Na ostatní se dostane ihned po naplnění všech proroctví z biblické knihy Zjevení.
I členové organizace umírají.  
Před přijetím mezi členy musí každý absolvovat několikaměsíční výuku, která probíhá v prostorách velmi podobných těm školním. Mezi studenty je zároveň až polovina těch, kteří již celé studium absolvovali, patří mezi členy a předstírají, že studují poprvé. Ideálně tak, aby každý jednotlivý člen mohl být v těsném kontaktu s přiřazeným studentem a vzniklo mezi nimi pouto.
Členům je předkládáno, že jejich rodiny nemohou žít věčně, pokud nebudou přivedeny do organizace.  
Členové jsou přesvědčeni, že prací pro organizaci zachraňují své rodiny a všichni jim, po naplnění proroctví z knihy Zjevení, budou vděčni. Stejně tak mají obavy, že kdyby organizaci opustili, tak by jim to časem bylo vyčítáno, protože kvůli jejich zradě by ani ostatní rodinní příslušníci nemohli být spaseni.
Pravý věřící tráví většinu svého času prací pro Boha. Za práci je považováno přivádění dalších osob do organizace.
Kromě Bible musí mít každý pravý věřící i chytrý telefon, kde má nainstalovaný Telegram, přes který mimo jiné sdílí svůj kompletní denní rozvrh a přijímá rozkazy od nadřízených osob v organizaci. Telegram je aplikace umožňující posílání instantních zpráv a multimédií.
Organizace natočila několikadílný hraný seriál mapující naplnění celé knihy Zjevení dle výkladu nejvyššího vůdce.  

Organizace se navenek schovává pod jiné názvy, které mají navodit dojem, že spolu jednotlivé uskupení nemají nic společného, Samotní členové se tak i prezentují. V Jižní Koreji takto například šlo o Mannam Volunteer Association.

Celosvětově se organizace aktivně prezentuje pod hlavičkou HWPL (Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light). V České republice dříve vystupovala také pod smyšleným názvem GCL (Global Christian Leadership).
V Čechách organizace sídlí na Praze 8.  
Čeští členové organizace protestovali 3. února 2018 na Václavském náměstí za objasnění případu smrti korejské členky Koo Ji-in. O události informovaly servery iDnes, Reflex a Dingir.
Organizace splňuje všech 8 bodů uvedených pod odkazem popisujícím základní znaky a praktiky sekt. Přesto jsou členové přesvědčeni o své výjimečnosti. Čím déle v organizaci setrvávají a čím více pro ni obětovávají, tím více jsou s ní svázáni.

 

Poslední aktualizace: Leden 2019